/ Meranie treningu

Meriame v aplikácii SpeedHive. kde si pretekár vytvorí konto a zaregistruje personálny transpondér . Meriame dekodérom RC 4 firmware 4,4  v tabuľke  si nájdite aký personálny transpondér je pre vás vhodný.

 

 

 

Aplikáciu SpeedHive si nainštaluješ na svoj mobilný telefón  a zaregistruješ svoj personálny transpondér . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po jazde si pozrieš aké kola si najazdil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kto si nechce inštalovať aplikáciu je tu ešte jedna možnosť tu