/ Dráha pre verejnosť

Dráha otvorená pre verejnosť :    od 11.4.2017    každú stredu od 13:00 do 20:00 alebo ako svetelné podmienky dovolia .

Vstup  – 10€  

pre diváka, mechanika a   vstup voľný.

Dráha sa dá prenajať individuálne ktorýkoľvek  deň / pre skupinu 10 ludí / –  cena dohodou.

 

Dráha / Mini Autodrom / je určená pre modely aut  elektro , spalovaciev mierke 1:10, 1:12  alebo /1:18/

.

.

V cene je zahrnuté neobmedzené jazdenie na dráhe + kryté depo +  stoly + stoličky + 220V v priestoroch depa.

Pri viacerých jazdcov bude  nacukrovaná dráha ,  meranie v tlačenej forme.

.
Jazdec a návštevníci  vstupom na dráhu a do priestoroch depa vstupujú dobrovoľne a preberajú za seba plnú zodpovednosť bez nároku na odškodnenie a vzdávajú sa práva vymáhať škodu na organizátoroch a spoluorganizátoroch. V priestoroch depa jazdci mechanici  udržujú po sebe čistotu nezanechávajú po sebe odpadky,  neštartujú spaľovacie autá a neničia dlažbu rôznymi kvapalinami a chemickými latkami. Vstup jazdcov do 18 rokov len v sprievode dospelej osoby ktorá za neho preberá zodpovednosť .

Oproti doloženému účtu uhradia škody ními zapríčinené.

 

 

kontakt :                          p.Sloboda 0905/614163

.

draha dji