/ Klub ARCT / Schôdza klubu Auto RC Trnava

Schôdza klubu Auto RC Trnava

Tono on 2. decembra 2010 - 9:09 in Klub ARCT

Schôdza klubu Auto RC Trnava

Dňa 1.12.2010 sme mali schôdzu klubu  zúčastnilo sa 6 členov a 4 sa ospravedlnili . Prijali sme 2 členov .  Členské na rok je 30€ do 15 rokov 15€  . V členskom sú zahrnuté poplatky pre ZMOS a ŠK Modranka. Členovia ktorí sa nezučastnili schôdze a chcú pokračovať v činnosti klubu a nezaplatili členské nech sa my ozvú a zaplatia členské do 15.12.2010 to to je hraničný termín . / do konca roka sa musí zaplatiť členské ZMOS /

S pozdravom Sloboda Anton

0 POST COMMENT
Rate this article

Send Us A Message Here