Domovská stránka » Pozvánka na pretek MSR 1:10 + Trnavský pohár 4.9.2010

Pozvánka na pretek MSR 1:10 + Trnavský pohár 4.9.2010

od Tono

Pretek MSR 1:10 + Trnavský pohár 4.9.2010

Trnavský pohár kategórie Hobby , Stock    sa nekonal vzhladom na zlé počasie / dážď 11:00 a predpoveď počasia / s me pretek zrušili a po konzulácii s p. Kalčevským presúvame pretek na nahradný termín 25.9.2010

Prihlášky tu

Mapa konania tu

Pravidlá pre seriál pretekov

Majstrovstiev Slovenskej republiky 2010 modelov E 1:10 TC

Obsah:

Organizácia preteku:

 • organizátorom seriálu je Klub Automobilových modelárov ZMOS, usporiadateľom sú automodelárske kluby Team Xray Trenčín, MK Košice 1, Author Racing Trenčín, AMK Banská Bystrica a Auto RC Trnava
 • seriál MSR je otvorený, zúčastniť sa ho môžu pretekári z akejkoľvek krajiny ako aj domáci pretekári, ktorí nie sú členmi ZMOS
 • pretekári budú mať výsledky započítavané do seriálu MSR a možu sa stať víťazmi jednotlivých kôl seriálu MSR alebo víťazmi seriálu MSR
 • títo pretekári sú bodovaní rovnako ako slovenskí pretekári
 • pre započítanie preteku do seriálu MSR je potrebná účasť aspoň 5 pretekárov v jednej kategórii a minimálne 15 pretekárov celkove
 • majstrom Slovenska sa môže stať iba pretekár, ktorý je členom ZMOS a zároveň členom slovenského klubu
 • reprezentantom SR sa nemôže stať zahraničný pretekár
 • preteky
  • sa uskotočnia 6x počas letnej sezóny 2010
  • budú jednodňové a započítavané ako seriál
 • usporiadateľ
  • zabezpečí 230 Voltový rozvod elektrickej energie s vývodom končiacim blízko priestorov depa
  • vybaví nasadzovačov 10 kusmi reflexných viest
  • nie je povinný zabezpečiť stoly a stoličky

Pretek je vypísaný:

 • pre modely áut na elektrický pohon v mierke 1:10
  • ETC 1:10 MODIFIED
  • ETC 1:10 SPEC
 • v prípade dostatočného záujmu môže organizátor vypísať aj iné kategórie pre modely áut na elektrický pohon
 • hlavný dôraz musí byť kladený na republikové kategórie

Voľný tréning:

 • začína o 0715 hod.
 • počas tréningu nie je zabezpečené meranie počítacím zariadením

Rozprava:

 • začína o 0845 hod.
 • vyhlásením rozpravy je trať uzatvorená
  • prípadné nastavovania alebo podobné pohyby modelov po trati povoľuje vo výnimočných prípadoch riaditeľ preteku

Dĺžka jazdy:

 • všetky kvalifikačné rozjazdy a finálové jazdy trvajú 5 minút plus posledné kolo a čas do dokončenia tohto posledného kola, maximálne do 40 sekúnd
 • autá ktoré neprejdú cieľom v čase stanovenom pre jazdu, budú klasifikované podľa počtu zaznamenaných kôl a odjazdeného času

Kvalifikácia:

 • začína o 0900 hod.
 • kvalifikácia sa jazdí na 4 rozjazdy
 • usporiadateľ bude pri zaraďovaní pretekárov do rozjázd prihliadať na ich výkonnosť
 • do jednej rozjazdy môže byť zaradených najviac 10 pretekárov
 • po každej rozjazde sa zverejní priebežné poradie
 • pretekárom sa sčítajú výsledky dvoch lepších kvalifikačných rozjázd
 • lepšie umiestnenie dosiahne pretekár s nižším časom a vyšším počtom kôl

Finále:

 • finále sa jazdí na 3 finálové jazdy.
 • do finálových skupín budú pretekári zaradení po 10
 • jazdec môže postúpiť do finále po odjazdení najmenej jednej kvalifikačnej rozjazdy, ktorá zodpovedá 80% priemeru kvalifikačných rozjázd danej kategórie
 • finálová jazda sa uskutoční v tom prípade, ak sa na štart postavia minimálne 3 pretekári
 • bodujú sa dve lepšie z troch finálových jázd
 • víťaz finále získa 1 bod, druhý získa 2 body a tak ďalej až po 10 bodov pre desiateho jazdca
 • jazdec, ktorý neodštartoval alebo bol diskvalifikovaný získa 10 bodov
 • finalista „A“ finále s najnižším počtom bodov sa stane víťazom preteku
 • pri zhodnom počte bodov rozhoduje kratší čas jazdy a vyšší počet kôl v bodovaných jazdách

Vyhodnotenie:

 • preteku
  • všetky finálové výsledky budú zverejnené najmenej 10 minút pred vyhlásením výsledkov
  • prví traja v poradí z finále „A“ a víťazi všetkých ďalších finále budú ocenení výhernými pohármi v prípade finále s menej ako 5 finalistami bude ocenený len víťaz finále
  • ak nebude dokončené žiadne finále, výsledky budú vzaté z kvalifikačných pozícií
  • body do celkového hodnotenia seriálu budú pridelené pretekárovi podľa nasledujúcej tabuľky po odjazdení aspoň jednej finálovej jazdy, ktorá zodpovedá 80% priemeru finálových jázd danej kategórie
   umiestnenie 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
   body 50 46 42 38 34 32 30 28 26 24
   umiestnenie 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
   body 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13
   umiestnenie 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
   body 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
   Za každé ďalšie umiestnenie 1 bod
 • seriálu MSR
  • pri odjazdení
   • 6 alebo 5 pretekov počítajú sa 4 preteky
   • 4 alebo 3 pretekov počítajú sa 2 preteky
   • v prípade rovnosti bodov rozhodne výsledok ďalšieho nezapočítaného preteku
 • víťazom majstrovstiev je pretekár s najvyšším počtom bodov
 • pri zhodnom počte bodov rozhoduje počet bodov z ďalšieho preteku, ak ani tento nerozhodne, potom z ďalšieho a tak ďalej
 • ak sa ani týmto spôsobom nedá rozhodnúť, potom sa takíto pretekári umiestnia v celkovom vyhodnotení spolu na tom istom mieste
 • trať je znovu otvorená po vyhlásení výsledkov
 • výsledky organizátor zverejní do troch dní od ukončenia preteku napr. internetovej stránke

Predčasné ukončenie:

 • ak dážď alebo iný vplyv spôsobil nezjazdnosť trate na dlhší čas alebo tiež ak porucha na technike usporiadateľa neumožňuje pokračovať v preteku, pretek sa predčasne ukončí
 • predčasne ukončiť pretek je možné iba po odjazdení najmenej 2 celých kôl rozjázd
 • pokiaľ sa odjazdilo viac ako dve úplné kolá rozjázd, vyhodnotí sa podľa dvoch lepších jázd
 • ak sa neodjazdia všetky finálové jazdy, pretek sa vyhodnotí z kvalifikačných jázd

Zrušenie preteku:

 • menej ako dve dokončené rozjazdy je výsledok neplatný, pretek zrušený alebo presunutý na náhradný termín

Späť na obsah

Technické pravidlá:

 • autá musia mať nezávislé zavesenie všetkých štyroch kolies
 • viacrýchlostná prevodovka a spojka nie sú povolené
 • pomocné elektronické riadenie nie je povolené
 • autá musia byť vybavené personálnym transpondérom s priamym napájaním umiestneným vo vhodnej pozícii tak, aby boli spoľahlivo identifikované počítacím zariadením
 • povolené sú len frekvencie schválené pre ovládanie automobilových modelov
 • technické špecifikácie platia pre model pripravený k jazde

Kategória „ETC 1/10 MODIFIED“

Motor:

 • motor s uhlíkmi (brushed)
  • elektrický prúd je dodávaný na kotvu pomocou dvoch uhlíkov
  • na zadom čele opatrený originálnym výrobným logom alebo menom
   • puzdro
    • priemer puzdra smie byť maximálne 36,02 mm
    • celková dĺžka smie byť maximálne 53 mm meraná od pripevňovacieho čela po najvzdialenejší bod mimo spájkovací plôšok alebo prívodných vodičov
    • povolený je len keramický magnet
   • kotva
    • počet závitov kotvy motora nie je obmedzený
    • priemer osky kotvy je 3,175 mm, výrobné tolerancie sú povolené
    • dĺžka plechov minimálne 21,00 mm, maximálne 22,80 mm (obidva rozmery sú merané s izoláciou)
    • nedelená kotva je dovolená
 • bezuhlíkový motor (brushless)
  • povolené sú motory bez snímača ako aj so snímačom
  • na zadom čele opatrený originálnym výrobným logom alebo menom
  • guľôčkové ložiská sú povolené
   • puzdro
    • celkový maximálny priemer je 36,02 mm mimo spájkovací plôšok alebo prívodných vodičov
    • celkový minimálny priemer je 34,00 mm mimo spájkovací plôšok alebo prívodných vodičov
    • maximálna dĺžka je 53,0 mm meraná od pripevňovacieho čela po najvzdialenejší bod mimo spájkovací plôšok alebo prívodných vodičov
    • minimálna dĺžka je 50,0 mm meraná v akomkoľvek bode mimo spájkovací plôšok alebo prívodných vodičov
    • motor musí mať pripevňovacie otvory o rozteči 25,0 – 25,4 mm v osi
   • kotva
    • priemer magnetov min. 12 mm – max. 15,5 mm
    • dĺžka magnetov min. 23 mm – max. 27 mm
    • priemer osky kotvy je 3,175 mm, výrobné tolerancie sú povolené
    • povolená je dvojpólová kotva vyrobená z Neodymového alebo Feritového magnetu

Batéria:

 • NiCd alebo NiMH články bežne dostupné na trhu
  • napätie na článok je 1,2 Voltu maximálnej kapacity 4600 mAh
  • veľkosť jednotlivého článku
   • priemer 23,0 mm +0/-1 mm
   • celková dĺžka 43,0 mm +0/-1,5 mm
  • model je poháňaný maximálne šiestimi článkami s celkovým napätím 7,2 Voltu
 • na Lítiovom základe
  • LiPo články bežne dostupné na trhu
   • napätie na článok je 3,7 Voltu
   • spojené v sérii s celkovým napätím 7,4 Voltu maximálnej kapacity 5900 mAh
  • LiFe články schváleného typu
   • napätie na článok je 3,3 Voltu
   • spojené v sérii s celkovým napätím 6,6 Voltu maximálnej kapacity 4000 mAh
  • maximálne rozmery vyhotovenie 1S
   • dĺžka 93,0 mm
   • šírka 47,0 mm
   • výška 18,5 mm
  • maximálne rozmery vyhotovenie 2S
   • dĺžka 139,0 mm
   • šírka 47,0 mm
   • výška 25,1 mm
  • batéria musí mať tvrdý ochranný obal vyrobený z ABS alebo podobného materiálu, prekrývajúci celé články
  • obidva čelá batérie musia byť továrensky zaliate tak, aby ich nebolo možné bez poškodenia rozobrať
  • označená pôvodným logom výrobcu s uvedením menovitého napätia, kapacity a chemického zloženia (LiPo/LiFe)
  • otvory v čele batérie sú povolené len pre vývody
  • batérie smú byť nabíjané výhrade nabíjačkou spôsobilou pre nabíjanie LiPo/LiFe článkov metódou CC/CV (konštantný prúd/konštantné napätie) na maximálne napätie
   • 4,20 Voltu pre LiPo, respektíve 3,70 Voltu pre LiFe vo vyhotovení 1S
   • 8,40 Voltu pre LiPo, respektíve 7,40 Voltu pre LiFe vo vyhotovení 2S
 • batéria nesmie byť v priebehu jazdy nabíjaná ani menená
 • prídavná batéria pre napájanie rádiového príslušenstva modelu nie je povolená

Regulátor:

 • v prípade, že regulátor má spiatočku, táto nesmie byť v jazde použitá
 • ak niektorý typ regulátora otáčok spôsobuje rušenie
  • počítacieho zariadenia
  • prijímačov a tak ďalej, môže byť jeho použitie zakázané

Rozmery a hmotnosť:

 • maximálna celková šírka (s karosériou) 200 mm
 • maximálna celková šírka (bez karosérie) 190 mm
 • minimálna výška (po vrch strechy) 115 mm (modelu pripraveného na jazdu)
 • maximálny rázvor 270 mm
 • minimálna svetlá výška 4 mm
 • minimálna hmotnosť 1350 gramov
 • prítlačné krídlo
  • maximálna šírka 190 mm
  • obrys má zodpovedať obdĺžniku o rozmeroch 25 mm (výška) x 40 mm (šírka)
  • môže presahovať zadnú líniu modelu o 10 mm

Karoséria:

 • povolené sú len repliky reálnych cestovných automobilov
 • nie sú povolené karosérie osobných automobilov GT alebo SPORT
 • minimálna dĺžka 420 mm
 • orezanie nesmie byť vyššie než je dolná línia
  • predného nárazníka
  • zadného nárazníka
  • obrysov karosérie
 • nie sú povolené iné otvory okrem otvorov
  • pre anténu
  • na upevnenie
   • karosérie
   • transpondéra
 • všetky sklá musia byť priehľadné
 • krídlo sa montuje v zadnej časti karosérie, nie však na strechu a nesmie prečnievať nad líniu strechy
 • karoséria a podvozok musia byť bezpečne spojené vždy, keď je model na dráhe
 • model nesmie byť postavený tak aby bol nebezpečný, poškodzoval povrch dráhy alebo konkurenčné modely
 • z bezpečnostných dôvodov zakončenie stĺpikov upevnenia karosérie musí mať tupý koniec a nesmie presahovať rovinu karosérie nad 5 mm alebo musí byť ukončené guľôčkou alebo plôškou nie menšou ako 8 mm v priemere
 • maximálna výška antény prijímača od povrchu dráhy 350 mm

Pneumatiky a disky:

 • povolené sú len pneumatiky značky
  • Take Off
   • CS22
   • CS27
  • LRP VTEC
   • 24
   • 27
   • 30
   • 33
 • nie je povolené používať pneumatiky a disky opotrebované tak, že sú nebezpečné alebo poškodzujú povrch dráhy
 • povolené sú len nezapáchajúce čističe a mazadlá
 • pri umiestení modelu na dráhu musia byť pneumatiky suché

Späť na obsah

Kategória „ETC 1/10 SPEC“

Motor:

 • motor s uhlíkmi (brushed)
  • elektrický prúd je dodávaný na kotvu pomocou dvoch uhlíkov (brushed)
  • s časovaním maximálne 24o
  • opatrený originálnym výrobným logom alebo menom
  • bez úprav
   • puzdro
    • priemer puzdra smie byť maximálne 36,02 mm
    • celková dĺžka smie byť maximálne 53 mm meraná od pripevňovacieho čela po najvzdialenejší bod mimo spájkovací plôšok alebo prívodných vodičov
    • povolený je len keramický magnet
   • kotva
    • počet závitov kotvy motora je obmedzený na 19 závitov
    • priemer osky kotvy je 3,175 mm, výrobné tolerancie sú povolené
    • dĺžka plechov minimálne 21,00 mm, maximálne 22,80 mm (obidva rozmery sú merané s izoláciou)
 • bez uhlíkový motor (brushless)
  • povolené sú motory bez snímača ako aj so snímačom
  • motor musí byť opatrený originálnym výrobným logom alebo menom
  • guľôčkové ložiská sú povolené
   • puzdro
    • povlovený počet závitov motora je
    • celkový maximálny priemer je 36,02 mm mimo spájkovací plôšok alebo prívodných vodičov
    • celkový minimálny priemer je 34,0 mm mimo spájkovací plôšok alebo prívodných vodičov
    • maximálna dĺžka je 53,0 mm meraná od pripevňovacieho čela po najvzdialenejší bod mimo spájkovací plôšok alebo prívodných vodičov
    • minimálna dĺžka je 50,0 mm meraná v akomkoľvek bode mimo spájkovací plôšok alebo prívodných vodičov
    • motor musí mať pripevňovacie otvory o rozteči 25,0 – 25,4 mm v osi
   • kotva
    • priemer magnetov min. 12 mm – max. 15,5 mm
    • dĺžka magnetov min. 23 mm – max. 27 mm
    • priemer osky kotvy je 3,175 mm, výrobné tolerancie sú povolené
    • povolená je dvojpólová kotva vyrobená z Neodymového alebo Feritového magnetu

Ostatné technické špecifikácie platia ako v kategórii „ETC 1/10 MODIFIED“.
Neuvedené súčasti modelu môžu byť ľubovoľné.

Späť na obsah

Povinnosti jazdca:

 • jazdec je povinný riadiť sa pokynmi rozhodcu, technického komisára a riaditeľa preteku
 • riaditeľ preteku má úplnú právomoc na podujatí
 • pred jazdou je auto potrebné vybaviť transpondérom a pripevniť ho k autu
  • za správnu funkciu transpondéra je v plnom rozsahu zodpovedný jazdec
 • za prejazd slučkou vždy zodpovedá jazdec
  • v prípade, že z akéhokoľvek dôvodu slučkou neprešiel kolo sa mu nezapočítava
  • v tomto prípade nerozhoduje, či sa jazdec dostal mimo priestoru slučky po kolízií s iným jazdcom alebo po inom incidente
  • nerozhoduje ani, či trať v priestore slučky je neprechodne oddelená

Tribúna:

 • jazdec je povinný minimálne 30 sekúnd pred štartom svojej jazdy zaujať miesto na tribúne
 • pokiaľ sa nedostaví včas, nebude pripustený k jazde
 • po odštartovaní jazdy nie je povolené
  • meniť miesto na tribúne
  • predať riadenie inej osobe
  • akokoľvek rušiť ostatných pretekárov
  • opustiť tribúnu pred skončením jazdy
 • riaditeľ pretekov môže jazdcom zadať miesto na tribúne
 • v prípade poruchy pretekár vypne svoj vysielač, odstúpi od hrany tribúny a vyčká do konca jazdy
 • pokiaľ pretekár predčasne zostúpi z tribúny, bude potrestaný anulovaním najlepšieho dosiahnutého výsledku
 • po oznámení, že bola jazda ukončená je povinný ihneď zastaviť model (na mieste Stop and Go)
 • odloží vypnutý vysielač na určené miesto a vypnuté auto predloží ku kontrole

Nasadzovanie:

 • jazdec je povinný minimálne 30 sekúnd pred štartom nasledujúcej jazdy zaujať miesto na pozícii zhodnej s registračným číslom svojho auta a mať oblečenú reflexnú vestu
 • jazdci musia nasadzovať len jazdu nasledujúcu po vlastnej jazde
 • jazdci z poslednej jazdy nasadzujú prvú jazdu
 • náhradný nasadzovač je prípustný len ak je jazdec fyzicky invalidný a je schválený riaditeľom preteku
 • nasadzovačov zásah musí byť primeraný s minimálnym vplyvom na ostatných jazdcov
 • organizátor musí zabezpečiť nasadzovača na neobsadené miesto nasadzovača z dôvodu, že predošlá jazda mala menší počet jazdcov alebo za neprítomného nasadzovača
 • po skončení jazdy si jazdec zoberie svoje auto z kontroly

Štartovacia procedúra:

 • akonáhle jazdec zapne svoj vysielač auto pristaví na štartovaciu čiaru alebo štartovací box
 • štartovanie áut musí riadiť len riaditeľ preteku
  • ústne hlásenie pred štartom každej rozjazdy alebo finálovej jazdy sa dáva nasledovne
   • 1 minúta do štartu: „Jedna minúta do začiatku ďalšej jazdy“
   • 30 sekúnd do štartu: „30 sekúnd“
   • 20 sekúnd do štartu: „20 sekúnd“
   • 10 sekúnd do štartu: „10 sekúnd“
  • po 30 sekundovom signály autá
   • nesmú za štartovaciu čiaru
   • musia byť zrovnané na zadnom rošte
  • autá nesmú štartovať potom, čo posledné auto prejde cez počítaciu slučku
 • jazda je ukončená signálom „všetci koniec“
 • Kvalifikačné jazdy
  • pre systém postupného štartu musí byť naprieč dráhou vyznačená jedna štartovacia čiara pokiaľ možno v blízkosti snímacej slučky časomiery
  • v inom prípade musí byť vyznačená štartovacia čiara a snímacia slučka
  • autá štartujú z čiary kolmej na šírku dráhy metódou postupného štartu
  • poradie pri štarte
   • v prvej rozjazde štartujú autá v poradí registračných čísel
   • v nasledujúcich rozjazdách štartujú autá podľa priebežného poradia
  • auto odštartuje na ústny pokyn
   • uvedie sa číslo auta
   • pokyn je daný pre každé auto osobitne
 • Finálové jazdy
  • pre všetky finálové jazdy sa používa štartovací rošt typu „F1“ striedavo s intervalom 2 metre s dvoma radmi áut
  • autá musia byť umiestené bočnou líniou v 90 stupňovom uhle k značke alebo štartovaciemu boxu
  • najlepší jazdec kvalifikácie si môže zvoliť svoju štartovaciu pozíciu na rošte vľavo alebo vpravo
  • táto konfigurácia zostáva pre všetky ostatné finálové jazdy
  • autá odštartujú hromadne na ľubovoľný zvukový signál generovaný počítacím zariadením
   • nasleduje po signály „10 sekúnd“ náhodne oneskorený v rozmedzí 1 až 5 sekúnd
 • Opakovaný štart
  • riaditeľ pretekov alebo za jeho neprítomnosti časomerač môže nariadiť opakovaný štart
  • v prípade prerušenia štartovacej procedúry, štart musí byť znovu spustený najmenej od signálu „30 sekúnd do štartu“
  • ak je jazda prerušená
   • predtým ako prvé auto dokončilo jedno celé kolo dráhy, potom je jazda reštartovaná ihneď po tom ako bol odstránený dôvod pre prerušenie jazdy
   • potom čo prvé auto dokončilo jedno celé kolo dráhy, potom bude jazda opakovaná vo vhodnom čase
    • vezme sa do úvahy čas na dobitie alebo výmenu batérií
  • predčasný štart nesmie byť dôvodom na opakovaný štart

Sankcie a protesty:

 • predčasný štart (po 10 sekundovom signály)
  • predné kolesá prešli štartovaciu čiaru alebo svoj vyznačený štartovací box
   • + 10 sekúnd
  • predné kolesá prešli štartovaciu čiaru alebo svoj štartovací box o viac ako 1 meter
   • – 1 kolo
 • štart s iným ako predpísaným modelom pre danú kategóriu
   • diskvalifikácia z preteku
 • použitie iných dielov ako je predpísané pre danú kategóriu alebo iné nepovolené úpravy
   • strata kvalifikačného času alebo bodového skóre danej jazdy
 • použitie spiatočky v jazde
   • diskvalifikácia z danej jazdy
 • porušenie pravidiel
  • nebezpečnou jazdou
  • nevhodným správaním na tribúne
  • skrátením trate
  • neuvoľnením trate pre pretekára, ktorý je o celé kolo vpredu
   • ústne varovanie
  • pri opakovaní priestupku
   • STOP AND GO (zastavenie v boxe na 10 sekúnd)
 • hrubé porušenie zásad „fair play“ (atakovať auto súpera s úmyslom poškodiť ho)
   • diskvalifikácia z preteku
 • opakované porušenie pravidiel
   • diskvalifikácia z preteku
 • nenastúpenie na miesto nasadzovania
  • chybné nasadzovanie respektíve poskytnutie nekvalifikovaného náhradníka
   • strata doposiaľ najlepšieho kvalifikačného času alebo najlepšieho bodového skóre
 • protest sa môže podať len písomne riaditeľovi preteku s vkladom 10 €
  • v prípade neuznania protestu vklad prepadne v prospech usporiadateľa
  • proti trestu STOP AND GO nie je možné podať protest

Späť na obsah

Prihlášky a štartovné:

 • štartovné za každú kategóriu je 13 €
 • pre žiakov do 15 a juniorov do 18 rokov 8 €
 • ak sa pretekár prihlási do stredy predchádzajúcej sobotnému preteku, bude mu štartovné znížené o 3 € za každú kategóriu bez rozdielu veku
 • konečný termín pre prihlásenie alebo odhlásenie je do 1300 hod. piatku predchádzajúcem sobotnému preteku
 • v prihláške na internetovej stránke usporiadajúceho klubu uveďte
  • kategóriu
  • meno
  • priezvisko
  • vek
  • klub
  • frekvenciu
  • náhradnú frekvenciu
  • číslo transpondéra
  • e-mail

Späť na obsah

Termíny pretekov:

24. 4. 2010 Trenčín, Hudy hala asfalt
01. 5. 2010 Košice
26. 6. 2010 Trenčín, Hudy
10. 7. 2010 Trenčín
21. 8. 2010 Banská Bystrica
04. 9. 2010 Trnava

Späť na obsah

Ďalšie informácie budú postupne zverejňované na internetovej stránke www.amk.sk
V prípade nejasností kontaktujte – Ivan Kalčevský, predseda KAMS ZMOS, 0903 964 059, e-mail: kalco@amk.sk

Related Posts

Zanechať komentár

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie vášho zážitku. Budeme predpokladať, že ste s tým v poriadku, ale ak chcete, môžete sa odhlásiť. Akceptujem čítaj ďalej